000 04779nam a22002777a 4500
003 NALT
005 20230411095348.0
008 230328b th ||||| |||| 00| 0 tha d
040 _aNALT
090 _aอศ
_bย485อ 2565
245 1 0 _aอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางยูรพันธ์ ปานะบุตร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 นาฬิกา.
246 1 8 _aอนุสรณ์ นางยูรพันธ์ ปานะบุตร 4 มิถุนายน 2565.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bม.ป.พ.,
_c2565.
300 _a393 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c22 ซม.
505 0 _aจากเจ้าภาพ วีรพล ปานะบุตร -- ประวัติผู้วายชนม์ -- งานสวดพระอภิธรรม -- คำอาลัย พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก) ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เพ็ญศรี กิตยารักษ์ อนงค์ สัจจวานิช ประเสริฐ บุญศรี ขรินทร์ (บ๊อบ) ปียะภาณี อนุพนธ์ - สุภาภรณ์ เกตุสมบูรณ์ สุวิชา ประมูลวงศ์ จิตรโรจน์ ประภาสุข - อ้อยทิพย์ อมาตยกุล ประภัสสร-วิสุทธิ์ จันทราสุทธิ์ -- ในโลกระบวนการยุติธรรม -- เสด็จศาลเชียงใหม่ ศาสตราจารย์วิถี ปานะบุตร -- ศาลจังหวัดพระตะบอง ศาสตราจารย์วิถี ปานะบุตร -- เยือนศาลฎีกา แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก วีรพล ปานะบุตร -- สำนักงานอัยการ แห่งกรุงโตเกียว วีรพล ปานะบุตร -- ในโลกกว้าง วีรพล ปานะบุตร -- เยือนนครพันปี แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก -- อาคารใหม่ในรอยอดีต แห่งวิเศษชัยชาญ -- วันโลกาวินาศ แห่งฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ -- ศูนย์ข้อมูลสึนามิ แห่งโฮโนลูลู -- เวหานุภาพ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน -- พิพิธภัณฑ์บุราณนาวา แห่งกรุงสต็อกโฮล์ม -- พิพิธภัณฑ์ย้อนกาลเวลา แห่งนคราเอโดะ -- พระบรมสารีริกธาตุสยาม แห่งดินแดนซากุระ -- ขึ้นเขาเข้าถ้ำมรดกโลก แห่งชมพูทวีป -- กำแพงสันติภาพ แห่งไอร์แลนด์เหนือ -- สัมผัสบรรยากาศวันชาติ แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส -- ในโลกฝัน วีรพล ปานะบุตร -- บุพเพสันนิวาส วีรพล ปานะบุตร.
600 0 4 _960476
_aยูรพันธ์ ปานะบุตร
_xชีวประวัติ
651 4 _917481
_aโมร็อกโก
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
651 4 _9530
_aสวีเดน
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
651 4 _960477
_aไอร์แลนด์เหนือ
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
651 4 _96418
_aฝรั่งเศส
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
850 _aNALT
942 _cCRE
_2local
996 _achunbijaya.r
_bCATSTF
_c2023-03-28
996 _ajamriang.p
_bCATSTF
_c2023-04-07
999 _c101607
_d101607
998 _j1524
_k นางสาวศรัณย์ภร ชำนาญป่า