National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

This list contains 146 titles

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน ในส่วนรายงานการศึกษาพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว TJ 163.5.P47 ร451 2566.
หลักความยินยอมในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของสหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี และราชอาณาจักรไทย by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว KR 36 ก674ห 2565.
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอัยการสูงสุด = Annual report fiscal year 2022 Office of the Attorney General / สำนักงานอัยการสูงสุด. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: อส - 1.1 2565 .
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานในส่วนผลการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว TJ 163.3 ร451 2566.
สหวิทยาการ : Interdisciplinary รวมบทความ "ปรีชา ทัศน์" จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า / ปรีชา สุวรรณทัต, วิชัย ตันศิริ, ธิติ สุวรรณทัต. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: AC 159 ป469ส 2564.
ASEAN 2025 : Forging ahead together / The Association of Southeast Asian Nations.
Edition: 9th Reprint
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Jakarta : The ASEAN Secretariat, 2019
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ASEAN DS 525 A84 2019.
เริ่มต้นที่ความสุข = Happy First / พักแช-กยู, เขียน ; โซซองมิน, วาดภาพ ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊ส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
Other title:
  • Happy First.
  • Happy First เริ่มต้นที่ความสุข.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 575.H27 พ499ร 2561.
จิตอัจฉริยะ ยกกำลัง 2 / ปริญเนตร สุวรรณศรี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2556
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 636 ป458จ 2556.
ผ่อนคลายกับชีวิตบ้าง แล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้น / ผู้เขียน โคเซโกะ โนบุยุกิ : ผู้แปล ชลฎา เจริญวิริยะกุล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2567
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.R45 น939ผ 2566.
ประมวลพระโอวาท พระคติธรรม และพระสัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพระมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 940.A42 ป352 2566.
ความคิดนั้น... สำคัญยิ่งนัก / สมปอง เบรย์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองการพิมพ์, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 4570.T46 ส261ค 2566.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ระลึกวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2555 / อำนวยการผลิต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 568 พ376 2555.
พระบรมราชานุสรณ์สัตตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภักดิ์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 570.5 พ342 2558, ...
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน / บรรณาธิการและร้อยกรอง, ดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ; เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์... [และคนอื่น ๆ], จิตรกร by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 577 ต293ส 2560.
พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ; เรืองศักดิ์ ดวงพลา, ผู้วาดภาพประกอบ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 577.22 ว394พ 2564.
กุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ = August Princess of the House of Chakri / คณะผู้จัดทำหนังสือ สุพูล ธรรมจักษุ ...[และคนอื่น ๆ]. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง, 2550
Other title:
  • August Princess of the House of Chakri.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ก411ก 2550.
กัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล = Princess of the Mahidol Family / คณะผู้จัดทำหนังสือ สุพูล ธรรมจักษุ ...[และคนอื่น ๆ]. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง, 2550
Other title:
  • Princess of the Mahidol Family.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ก411ก 2550.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์ = Princess in the hearts of people / คณะผู้จัดทำหนังสือ สุพูล ธรรมจักษุ ...[และคนอื่น ๆ] by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง, 2550
Other title:
  • Princess in the hearts of people.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ก411ส 2550.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชีวินปวงชน / ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 578.32 จ679ส 2560, ...
รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : การศึกษากับการพัฒนา เล่มที่ 1 / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ท622ร 2560 ล.1.
รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : การศึกษากับการพัฒนา เล่มที่ 2 / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ท622ร 2560 ล.2.
รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : การศึกษากับการพัฒนา เล่มที่ 3 / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ท622ร 2560 ล.3.
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2567 : การทำงานรับใช้ชาติตามอุดมคติของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในช่วง พ.ศ. 2476-2484 / ไสว สุทธิพิทักษ์ ; กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2567
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ป472ป 2567.
จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ / คณะบรรณาธิการและคณะทำงาน, พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ป711จ 2562.
หมอบรัดเลกับการปลูกฝีในสยาม / บรรณาธิการ ธันวา วงศ์เสงี่ยม. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 580 ห177 2560, ...
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th