National Assembly Library of Thailand

หนังสือของสว. เดือนสิงหาคม 2566

This list contains 112 titles

100 ปี ร้อยจดหมาย พุทธทาส-สัญญา / พุทธทาสภิกขุ และ สัญญา ธรรมศักดิ์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2550
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: BQ 4190 พ831ร 2550, ...
3 คดีประวัติศาสตร์ / วิเชียร วิริยะประสิทธิ์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KB 24 ว561ส 2548, ...
In loving memory Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana.
Material type: Text Text; Format: print
Language: English
Publication details: Bangkok : Nation Group, 2008
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: DS 578.32 G34I 2008, ...
Life coach เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป / แดน ซัลลิแวน, แคเธอรีน โนมูระ เขียน ; รัชยา เรืองศรี แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BJ 1611.2 ซ151ล 2559.
Money coach เพื่อนรัก พารวย / Bodo Schafer ; แปลโดย เจนจิรา เสรีโยธิน. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai
Publication details: นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HG 179 ช713ม 2557.
Re-establishing democracy : how Kriangsak and Prem Managed political parties by
Material type: Text Text; Format: print
Language: English
Publication details: Nonthaburi : King Prajadhipok's Institute, 2006
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: Res JQ1749.A795 N59R 2006, ...
Rights beautiful : collection of professor Saneh Chamarik / Saneh Chamarik. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: English
Publication details: Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, n.d
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JC 571 S26R, ...
Study on factors and impact of modal shift from road transport to rail and water transport : executive summary report / Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Ministry of Transport. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Bangkok : Office of Transport Traffic Policy Planning, Ministry of Transport, 2009
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: Res HE 192.55.T5 M56S 2009, ...
Thailand in transition : challenges and opportunities for democracy and development / Surayud Chulanont by
Material type: Text Text; Format: print
Language: English
Publication details: Bangkok : Government Spokesman Bureau, 2008
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (4)Call number: ASEAN PN6129.T5 S97T 2008, ...
กฎหมายสำหรับสตรี / สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (5)Call number: KS 54.3 บ262ก, ...
กรอบการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียนบวกสาม / บุญชัย ใจเย็น. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ASEAN HF 1586.524A785 บ426ก 2560.
กระบี่ : ขอบฟ้าอันดามัน / บรรณาธิการ ธีรภาพ โลหิตกุล ... [และคนอื่นๆ] ; ถ่ายภาพโดย สห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กระบี่ : สำนักงานจังหวัดกระบี่, 2553
Other title:
  • Krabi horizon
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 589.K7 ก218 2553.
การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: G 155.A1 ก454 2552.
การบริหารจัดการนโยบายยกระดับการให้บริการสาธารณะ / ทศพล สมพงษ์ และถวิลวดี บุรีกุล. by Series:
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JS 7153.3.A6P82 ท238ก 2551.
การบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516-2549 = The restoration of the Grand Palace 1973-2006 / สำนักพระราชวัง ; คณะกรรมการดำเนินงาน ชมศจี มีลาภ ... [และคนอื่น ๆ] ;. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2549
Other title:
  • The restoration of the Grand Palace 1973-2006.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: NA 1522.B3 ก461 2549.
การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาอนาคตเพื่อยกระดับการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน / วิรัติ ปานศิลา. by Series:
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JS 7153.3.A6P82 ว692ก 2551.
การพัฒนาสภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย / สมาน เหล่าดำรงชัย. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2552
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (4)Call number: ว HD 8700.55 ส837ก 2552, ...
การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ]. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว DS 588.S6 บ674ก 2551, ...
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ / คณะผู้จัดทำ : พรทิพย์ เติมวิเศษ ... [และคนอื่น ๆ]. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai
Publication details: [นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2552
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: R 644.T5 พ239ก 2552.
กำจร - ศิลป์ / กำจร สุนพงษ์ศรี. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form:
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : เอ็ม.ลี.พับลิชชิ่งเฮ้าส์, 1994 (2537)
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: N 7323 ก561ก 2537.
คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) / สุจิต ปัญญาพฤกษ์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KP 100 ส752ค 2560.
ความท้าทายการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลไทยภายใต้กติกาสากล / สุรเกียรติ เสถียรไทย … [และคนอื่น ๆ]. by Series: ชุดโครงการยุทธศาสตร์การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KF 25.1 ค181 2556.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน / ถวิลวดี บุรีกุล by Series:
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JS 7153.3.A6P82 ถ282ค 2551.
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: ว JQ1746.A1 ล761ค 2549, ...
คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2546 by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2547
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KR 40 ค121ค 2547, ...
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th