National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565

This list contains 56 titles

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษ พุทธศักราช 2563 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KD 70 ศ365จ 2563.
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว G 155.T5 ม559ก 2565.
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว G 155.T5 ม559ย 2564.
การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมบนฐานสิ่งแวดล้อมชุมชน / สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว LB 1060 ส865ก 2560.
การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ในโครงการฟื้้นฟูเยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง / วณีนุช ตั้งพรพิพัฒน์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HV 9202.55.A5 ว159ก 2563.
รายงานผลงานทางวิชาการผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 6) / คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้นำการเมืองรุ่น 6. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนมินทราธิราช, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว H 62 ค125ร 2564 .
นานาสาระภาษาและหนังสือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา / คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำคำอธิบายคำที่ปรากฏในเอกสารโบราณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: AC 159 ร421น 2565.
เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำทันที / ซะซะกิ โชโกะ, เขียน ; โยซุเกะ, ปิยะวัฐ สุดศรี, แปล. by
Language: Thai Original language: jpa
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561]
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.P76 ซ121ท 2561.
9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ = Arekore kangaete ugokenai wo yameru kokonotsu no shukan / ฮิเดกิ วาดะ, เขียน ; ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Language: Thai Original language: Japanese
Publication details: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.S4 ว459ก 2561.
สาส์นอิสลาม / อับดุรเราะหมาน อับดุลกะรีม อัชชีหะฮฺ เขียน ; อิมนุร็อมลี ยูนุส แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงริยาฎ : ม.ป.พ., 2014
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BP 176 อ518ส 2557.
พระพุทธศาสนา : คำสอนว่าด้วยความสุขที่แท้จริง = Buddhism : the teaching of true happiness / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) ; พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ แปลเป็นภาษาอังกฤษ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2564
Other title:
  • Buddhism : the teaching of true happiness.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 4570.L5 ส245พ 2564.
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน สมัยรัชกาลที่ 3 จากหลักฐานประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลาจารึก / ศานติ ภักดีคำ ; เสาวณิต วิงวอน บรรณาธิการ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 6337.B3P6 ศ343พ 2564.
แชมป์สภาบิดาจอมกระทู้.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ม.ป.ท. ม.ป.พ., ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 น642ช .
โค้ว ตง หมง : คิสซิงเจอร์ของประเทศไทย / สุนทร คัยนันทน์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ชลบุรีื : กรมศิลป์การพิมพ์, 2532
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ป412ค 2532.
วงจรแห่งตะวัน : ครบรอบ 60 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ / บรรณาธิการ, พิสมัย จันทวิมล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 578.32 อ621ว , ...
บุคลักษณ์นักท่องเที่ยวในอนาคต / คมกริช ธนะแพทย์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: G 155.T5 ค144บ 2565.
ฉากทัศน์อนาคตและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย / อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, อรรถพันธ์ สารวงศ์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: G 155.T5 อ266ฉ 2565.
Xinjiang Population Dynamics and Data / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First Edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : Foreign Languages Foreign Press, 2021
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HB 887 X56 2021.
Xinjiang Population Dynamics and Data / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First Edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : Foreign Languages Press, 2021
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HB 887 X56 2021.
Employment and Labor Rights in Xinjiang / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : Foreign Languages Press. 2020
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HD 6971.8 E46 2020.
Employment and Labor Rights in Xinjiang / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First Edition.
Material type: Text Text; Literary form:
Publication details: Beijing : Foreign Languages Press, 2020
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HD 6971.8 E46 2020.
China's Export Controls / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First Editon.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : Foreign Languages Press, 2022
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HF 1414.55.C5 C44 2022.
Youth of China in the New Era / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First Edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : Foreign Languages Press, 2022
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HQ 799.C5 Y68 2022.
Respecting and Protecting the Rights of All Ethnic Groups in Xinjiang / The State Council Information Office of the People's Republic of China. by
Edition: First Edition.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : Foreign Languages Press, 2021
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JC 571 R47 2021.
The Evaluation Report on the Implementation of the National Human Rights Action Plan of China (2016-2020) / Human Rights Institute of Southwest University of Political Science & Law. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Beijing : People's Publishing House, 2021
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JC 573.2.C6 E92 2021.
 <<  <  1  2  3    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th