National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 2565

This list contains 102 titles

| Select titles to:
วยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว : การวิจัยผสานวิธี / หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์.

by หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HQ 1064.T5 ห159ว 2563 (1).
โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น (ระยะที่ 2) / วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2565Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 9574.55 ว849ค 2565 (2).
การพัฒนาต้นแบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเพื่อตอบคำถามด้วยวิธีการกำหนดตัวแทนเพื่อการเข้ารหัสแบบสองทิศทาง / พัชรณัฎฐ สิริศานต์สกุล.

by พัชรณัฎฐ สิริศานต์สกุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว QA 76.76.A65 พ516ก 2564 (1). Items available for reference: In Process (1).
โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 9574.55 ว849ค 2565 (1). Items available for reference: In Process (1).
การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ : พลวัตการสะสมทุนและเทคโนโลยีการปกครองของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด / สุทธิดา มณีกุล.

by สุทธิดา มณีกุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HF 1594.55.Z4Z6 ส773ก 2562 (1).
พื้นที่การเมืองในชีวิตประจำวันและการต่อรองธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ / ชัยพงษ์ สำเนียง.

by ชัยพงษ์ สำเนียง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HN 700.55.Z9P8 ช393พ 2562 (1).
การพัฒนารูปแบบเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพพลเมืองตามศาสตร์พระราชา / ศรีสกุล ชัยเวียง.

by ศรีสกุล ชัยเวียง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 1027.43 ศ259ก 2563 (1).
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมชนบท: กรณีศึกษาโครงการนาแปลงใหญ่ในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา / มัณฑนา นกเสวก.

by มัณฑนา นกเสวก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว SB 191.R5 ม335ค 2562 (1).
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องสำหรับงานส่งเสริมการเกษตร / กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์.

by กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว S 544.5.T5 ก412ก 2563 (1).
ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2564 = Statistical data National Parks, Wildlife and Plant 2021 / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: thaeng Publisher: กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ปOnline access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ทส 09 2.2 333.72 2564 (1). Items available for reference: In Process (1).
การสืบทอดคุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชสำนัก / ศิริธร สุตตานนท์.

by ศิริธร สุตตานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว SB 450.87 ศ456ก 2563 (1).
การแปลกริยานุเคราะห์ในข้อบังคับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา และการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา / โกศล อุดมศิลป์.

by โกศล อุดมศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว P 306 ก691ก 2564 (1). Items available for reference: In Process (1).
ก้าวไปให้ถึงรักแท้ / ว.วชิรเมธี.

by ว. วชิรเมธี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปราณ, 2555Availability: No items available : Checked out (1).
แอดเวนเจอร์ ออฟ เมอฤดี ฉบับ Paris syndrome / คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง.

by คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561Availability: Items available for loan: Call number: DC 33.8 ค256อ 2561 (1).
รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม = Russia : land of the tsars and the socialists / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ, สัญชัย สุวังบุตร.

by อนันต์ชัย เลาหะพันธุ | สัญชัย สุวังบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2565Other title: Russia : land of the tsars and the socialists..Availability: Items available for loan: Call number: DK 39 อ169ร 2565 (1).
2310 กรุงธนบุรีผงาด / ผู้เขียน, สุเจน กรรพฤทธิ์.

by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2. Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2562Availability: Items available for loan: Call number: DS 577 ส755ส 2562 (2).
พัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ / กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; ศิริพร สังข์หิรัญ, สารัท ชลอสันติสกุล, ชนาธิป ไชยานุกิจ, อภิรัฐ เจะเหล่า, เพลงเมธา ขาวหนูนา.

by กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร | ศิริพร สังข์หิรัญ | สารัท ชลอสันติสกุล | ชนาธิป ไชยานุกิจ | อภิรัฐ เจะเหล่า | เพลงเมธา ขาวหนูนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2565Availability: Items available for loan: Call number: DS 588.S6 พ533 2565 (1).
ติดเกาะกับตึกเก่า = Storied structure: architectural awe of old town Bangkok / บรรณาธิการ, พาฉัตร ทิพทัส.

by พาฉัตร ทิพทัส.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, ม.ป.ปOther title: Storied structure : architectural awe of old town Bangkok..Availability: Items available for loan: Call number: DS 589.B2 ต511 (1).
2325 เปิดศักราชกรุงเทพฯ / ผู้เขียน, สุเจน กรรพฤทธิ์.

by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2564Availability: Items available for loan: Call number: DS 589.B2 ส755ส 2564 (2).
เวนิสมายา / เก้าแต้ม.

by เก้าแต้ม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553Availability: Items available for loan: Call number: FIC ก832ว 2553 (1).
รักลอยลม / ณารา.

by ณารา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดีต่อใจ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: FIC ณ429ร 2561 (1).
ยอมแลกได้...ให้นายคนเดียว / เต๊าะซึโกะ.

by เต๊าะซึโกะ.

Edition: พิมพ์ครัั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2551Availability: Items available for loan: Call number: FIC ต749ย 2551 (1).
ลานมยุเรศ / ประภัสสร เสวิกุล.

by ประภัสสร เสวิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557Availability: Items available for loan: Call number: FIC ป338ล 2557 (1).
นายแพทย์ชิวาโก / บอริส ปาสเตอร์แน็ก, เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล.

by ปาสเตอร์แน็ก, บอริส | อาษา ขอจิตต์เมตต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction Language: Thai Original language: English Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553Other title: Doctor Zhivago..Availability: Items available for loan: Call number: FIC ป569น 2553 (2).
โรม ณ ที่นี้มีรัก / ลัลล์ลลิล.

by ลัลล์ลลิล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555Availability: Items available for loan: Call number: FIC ล258ร 2555 (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th