National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 2565

This list contains 102 titles

การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ : พลวัตการสะสมทุนและเทคโนโลยีการปกครองของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด / สุทธิดา มณีกุล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HF 1594.55.Z4Z6 ส773ก 2562.
พื้นที่การเมืองในชีวิตประจำวันและการต่อรองธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ / ชัยพงษ์ สำเนียง. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HN 700.55.Z9P8 ช393พ 2562.
การพัฒนารูปแบบเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพพลเมืองตามศาสตร์พระราชา / ศรีสกุล ชัยเวียง. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว LB 1027.43 ศ259ก 2563.
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมชนบท: กรณีศึกษาโครงการนาแปลงใหญ่ในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา / มัณฑนา นกเสวก. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว SB 191.R5 ม335ค 2562.
ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2564 = Statistical data National Parks, Wildlife and Plant 2021 / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ทส 09 2.2 333.72 2564.
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องสำหรับงานส่งเสริมการเกษตร / กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว S 544.5.T5 ก412ก 2563.
การสืบทอดคุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชสำนัก / ศิริธร สุตตานนท์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว SB 450.87 ศ456ก 2563.
การแปลกริยานุเคราะห์ในข้อบังคับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา และการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา / โกศล อุดมศิลป์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว P 306 ก691ก 2564.
วยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว : การวิจัยผสานวิธี / หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HQ 1064.T5 ห159ว 2563.
โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น (ระยะที่ 2) / วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว HJ 9574.55 ว849ค 2565, ...
การพัฒนาต้นแบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเพื่อตอบคำถามด้วยวิธีการกำหนดตัวแทนเพื่อการเข้ารหัสแบบสองทิศทาง / พัชรณัฎฐ สิริศานต์สกุล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว QA 76.76.A65 พ516ก 2564.
โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HJ 9574.55 ว849ค 2565.
ก้าวไปให้ถึงรักแท้ / ว.วชิรเมธี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ปราณ, 2555
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 4570.L6 ว111ก 2555.
แอดเวนเจอร์ ออฟ เมอฤดี ฉบับ Paris syndrome / คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DC 33.8 ค256อ 2561.
รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม = Russia : land of the tsars and the socialists / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ, สัญชัย สุวังบุตร. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง)
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2565
Other title:
  • Russia : land of the tsars and the socialists.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DK 39 อ169ร 2565.
2310 กรุงธนบุรีผงาด / ผู้เขียน, สุเจน กรรพฤทธิ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Publication details: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 577 ส755ส 2562, ...
พัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ / กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; ศิริพร สังข์หิรัญ, สารัท ชลอสันติสกุล, ชนาธิป ไชยานุกิจ, อภิรัฐ เจะเหล่า, เพลงเมธา ขาวหนูนา. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: สงขลา : สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 588.S6 พ533 2565.
ติดเกาะกับตึกเก่า = Storied structure: architectural awe of old town Bangkok / บรรณาธิการ, พาฉัตร ทิพทัส. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, ม.ป.ป
Other title:
  • Storied structure : architectural awe of old town Bangkok.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 589.B2 ต511 .
2325 เปิดศักราชกรุงเทพฯ / ผู้เขียน, สุเจน กรรพฤทธิ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Publication details: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 589.B2 ส755ส 2564, ...
เวนิสมายา / เก้าแต้ม. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ก832ว 2553.
รักลอยลม / ณารา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ดีต่อใจ, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ณ429ร 2561.
ยอมแลกได้...ให้นายคนเดียว / เต๊าะซึโกะ. by
Edition: พิมพ์ครัั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : บริษัท ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ต749ย 2551.
ลานมยุเรศ / ประภัสสร เสวิกุล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ป338ล 2557.
นายแพทย์ชิวาโก / บอริส ปาสเตอร์แน็ก, เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553
Other title:
  • Doctor Zhivago.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: FIC ป569น 2553, ...
โรม ณ ที่นี้มีรัก / ลัลล์ลลิล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ล258ร 2555.
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th