National Assembly Library of Thailand

หนังสือทั่วไป ของสว. เดือนกันยายน 2565

This list contains 584 titles

9 คำสอนพ่อ / รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2559
Other title:
  • เก้าคำสอนพ่อ.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: PN 4193.K5 ภ671ค 2559.
"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (4)Call number: JQ 1749.A795 ภ679ค 2560, ...
"ประชาธิปไตย" คนไทยไม่เท่ากัน / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: JQ 1745.A5 อ353ป 2557, ...
"สถาบันการเมือง : "การออกแบบใหม่" ภายใต้กระแสความขัดแย้ง" : รวมบทความจากชุดโครงการวิจัย "การออกแบบประเทศไทยใหม่" / ศิริพร วัชชวัลคุ, บรรณาธิการ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JQ 1745.A6 ส181 2559, ...
"เล่มนี้ สิน่าอ่าน" คำแนะนำจากเพื่อนถึงเพื่อน / ประภาภรณ์ เคารพ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: Z 1003 ป342ล 2548, ...
(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัด = (Energy) between the line / อานิก อัมระนันทน์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HD 9502.T5 อ624พ 2557, ...
1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: HD 30.28 น297ห 2550, ...
10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: HD 9016.T5 ต199ส 2559, ...
10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JF 1411 พ647ส 2545.
100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JS 7402 ธ285ร 2550.
100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายการศึกษา, 2554
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JQ 1745.A5 ช451ร 2554.
108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2552
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: LB 2369 พ769น 2552.
12 ไม้เด็ด สูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2552
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: JQ 1746.Z13.E9 จ153ส 2552, ...
1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (4)Call number: JC 491 ธ285ห 2557, ...
209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง / พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง, เรียบเรียง. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: PN 4193.K5 ภ671ค 2559.
21 กลยุทธ์ไทย / โชติช่วง นาดอน. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2546
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: U 161 ช825ย 2546.
25 คำถาม? เบื้องหลังคดีเทคโอเวอร์ ชินคอร์ป / ม้านอกและเด็กนอกกรอบ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : Openbook, 2549
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HG 4028.S8 ม444ย 2549 .
3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง / ปกรณ์ ศิริประกอบ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JF 1358 ป117ส 2558.
4,000 คำศัพท์จีนกลางที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / เรียบเรียง โดย ม. อึ้งอรุณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: PL 1459 ม111ส.
40 วาทะชนะใจในสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ปันปัญญา พับลิชชิ่ง, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: PL 6095.C4 ป771ส 2558.
7 ปีปฏิรูปการเมือง : หนีเสือปะจระเข้ ? / คณิน บุญสุวรรณ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JQ 1745.A5 ค132จ 2547, ...
8 ทศวรรษประชาธิปไตย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ = Decades of Thai democracy : dinamics of balancing power / สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JQ 1745.A55 .B3 พ343ป 2558, ...
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / ปิยนาถ บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ]. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JQ 1746.Z1 ป619ก 2549, ...
9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย = Human rights after September 11 / The International Council on Human Rights Policy ; พวงทอง ภวัครพันธุ์, ผู้แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (4)Call number: JC 571 ด913ก 2548, ...
Arab spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: DS 37.7 จ154อ 2557, ...
 <<  <  1  2  3  ...  24    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th