National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2565

This list contains 81 titles

ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด กรณีศึกษา และการนำมาใช้ในประเทศไทย / ปุรวิชญ์ วัฒนสุข, วีระ หวังสัจจะโชค. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว JF 1001 ป672ป 2564.
การเงินพรรคการเมืองไทย : ข้อมูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ณัชชาภัทร อมรกุล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว JQ 1749.A795 อ366ก 2564, ...
หลากมิติ หลายมุมมอง : การกำหนดนโยบายพรรคการเมืองไทย / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว JQ 1749.A795 ธ152ห 2564, ...
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้นำสันติประชาธรรม / เอกวีร์ มีสุข. by
Edition: พิมพ์ครั้งทีี่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว DS 578.32 ป492ผ 2564, ...
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2563 / สถาบันพระปกเกล้า ; ที่ปรึกษา ถวิลวดี บุรีกุล ; คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว JQ 1746.Z15P82 พ343ค 2564.
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนร่วม / เลิศพร อุดมพงษ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว DS 578.32 ด495ผ 2564, ...
เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม / หนุ่มเมืองจันท์. by Series: ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ; ลำดับที่ 25
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: AC 159 ห159พ 2561, ...
โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียว / หนุ่มเมืองจันท์. by Series: ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ; ลำดับที่ 32
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: AC 159 ห159ล 2563, ...
ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย : พลวัตผู้ค้าบริการทางเพศข้ามชาติในอาเซียน / ธานี ชัยวัฒน์. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Other title:
  • ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ASEAN HQ 242.55.A5 ธ517ข 2564, ...
When we vote : พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน / ประจักษ์ ก้องกีรติ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ASEAN JQ 750.A95 ป222ว 2563, ...
No hurry, no worry ขออภัย แต่ไม่ต้องรีบ / พิชญา โชนะโต. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : broccoli, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BF 637.C5 พ639น 2563, ...
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยยุค 4.0 : แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแนวทางการพัฒนา / กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BJ 1528.T5 ก137ค 2565, ...
ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง? / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BQ 4570.S7 ค145ภ 2564, ...
ไดอารี่ล็อกดาวน์อู่ฮั่น = Dairy of the Wuhan lockdown / Guo Jing ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: Chinese
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: CT 1828 ก412ด 2563, ...
คู่มือภาษาสำหรับผู้นำ : ของขวัญจากในหลวงที่คนไทยลืมนึกถึง = Language manual for leaders a forgotten from King Rama IX / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: เชียงใหม่ : นันทกานต์ กราฟฟิค/การพิมพ์, 2565
Other title:
  • Language manual for leaders a forgotten from King Rama IX.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 586 ส326ค 2565, ...
พระราชกรณียกิจระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2563 / สำนักพระราชวัง. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2565]
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 587 ว153พ 2563.
ความทรงจำใต้อำนาจ : รัฐ ราชวงศ์ พลเมือง และการเมืองบนหน้าปฏิทิน / ชนาวุธ บริรักษ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2565
Other title:
  • ความทรงจำใต้อำนาจ.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: GT 4886.T5 ช149ค 2565, ...
Leadership/leader-shit ผู้นำคนนั้นสอนให้รู้ว่า... / ชญาน์ทัต วงศ์มณี. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HD 57.7 ช112ล 2564, ...
Livable Japan ใส่ใจไว้ในเมือง / ปริพนธ์ นำพนสันติ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : broccoli, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HT 169.J3 ป459ล 2564, ...
รัฐสภาและเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ชุดเครื่องมือประเมินตนเอง / Inter-Parliamentary Union. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union), 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IPU 01 3.1 2559.
ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / สถาบันพระปกเกล้า. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JC 423 พ343ค 2565, ...
ขวาพิฆาต (?) ซ้าย : อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น / ศิบดี นพประเสริฐ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JC 573.2.T5 ศ439ข 2564, ...
ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475 / แถมสุข นุ่มนนท์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JQ 1745.A5 ถ849ล 2565.
Behind the Illusion ระบอบลวงตา / สฤณี อาชวานันทกุล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JQ 1745.A5 ส357บ 2564, ...
การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน : คู่มือฉบับพกพา / ขวัญข้าว คงเดชา, ศิปภน อรรคศรี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ี 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JQ 1749.A5 ข256ก 2564, ...
 <<  <  1  2  3  4    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th