National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม 2565

This list contains 85 titles

ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง : เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565-2580 (Future Proof Strategies) / โดย นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว U 162 ย365, ...
แนวทางการพัฒนาวารสารภายใน "เอกสารข่าวรัฐสภา" ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ลักษณาวดี แก้วมณี. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว PN 4836.O7 ล227น 2546.
การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในเขตกรุงเทพมหานคร / สุนีย์ ธีรวิรุฬห์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ, 2542
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HQ 784.V55 ส821ก 2542.
ยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะด้านความมั่นคงของมนุษย์ของผู้นำนักการเมืองแนวปฏิรูปสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกรัฐสภาภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จรรยา สำอางค์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HD 57.7 จ148ย 2558.
พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ / พระมงคลวชิรากร บรรณาธิการ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ฺBQ 6140 พ399 2564.
รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ / ทีมวิจัยประเมินผลจากคณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว BJ 977.T5 ม251ร 2564.
รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ฉบับย่อ / ทีมวิจัยประเมินผลจากคณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. by
Edition: พิมพ์ครัั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว BJ 977.T5 ท534ร 2564.
การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตรโลก / ประภัสสร์ เทพชาตรี, อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ASEAN ว JZ 5490 ป338ก 2562, ...
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย = The asshole survival guide / โรเบิร์ต ไอ ซัตตัน, เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564
Other title:
  • The asshole survival guide.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BF 637.I48 ซ132ศ 2564, ...
ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง = The subtle art of not giving a f*ck / Mark Manson, เขียน ; ยอดเถา ยอดยิ่ง, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Publication details: กรุงเทพฯ : บิงโก , 2561
Other title:
  • The subtle art of not giving a f*ck.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BJ 1589 ม879ช 2561, ...
84 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ / พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) บรรณาธิการ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 978 ม686ป 2564.
150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม / ศานติ ภักดีคำ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วัดมกุฏกษัตริยาราม, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 6337 ศ343ห .
เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ = Sapiens : a brief history of humankind / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล. by
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2564
Other title:
  • Sapiens : a brief history of humankind.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CB 113.H4 ฮ865ซ 2564.
เปิดบันทึกชีวิต...พระประศาสน์พิทยายุทธ / สมพงศ์ พิศาลสารกิจ รวบรวมและเรียบเรียง. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2545
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 578.32 ป386ป 2545.
สุภาพบุรุษยุติธรรม พ.ต.ท. ภทร อัตถากร / เพชรลดา เฟื่องอักษร. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2555
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 578.32 ภ146ส 2555, ...
แพรจันทร์ / เงาจันทร์. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: นนทบุรี : ดอกหญ้า, 2556
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ง821พ 2556.
ปางเสน่หา / น้ำดอกไม้. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : พลอยชมพู, 2553
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC น537ป 2553.
ตามรักคืนโรม / ป.ศิลา. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: นนทบุรี : บี ไมน์, 2554
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ป111ต 2554.
ดวงใจตะวัน / ผักบุ้ง. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2553
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ผ259ด 2553.
ดำดิ่งสู่เบื้องบน / วัฒน์ ยวงแก้ว. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: FIC ว392ด 2564, ...
นางร้ายซัมเมอร์ / วัตตรา. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ว416น 2555.
รักร้อยกล / สราญรมย์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : 1168 พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: FIC ส351ร .
ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ = The miracles of the namiya general store / ผู้เขียน ฮิงาชิโนะ เคโงะ ; ผู้แปล กนกวรรณ เกตุชัยมาศ. by
Language: Thai Original language: Japanese
Publication details: น้ำพุสำนักพิมพ์ 2555
Other title:
  • The miracles of the namiya general store.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: FIC ฮ422ป 2561, ...
เศรษฐศาสตร์ : ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ / โดย Niall Kishtainy ; ฐณฐ จินดานนท์, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป 2562
Other title:
  • A little history of economics.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HB 71 ค423ศ 2562, ...
เศรษฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Partha Dasgupta ; ฉัตร คำแสง, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HB 180 ด454ศ 2562, ...
 <<  <  1  2  3  4    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th