National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ หมวดทั่วไป 2564

This list contains 153 titles

การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงวัย / เลิศพร อุดมพงษ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว HQ 1061 ล896ก 2564, ...
บทบาทของพลเมืองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, เลิศพร อุดมพงษ์ และนิตยา โพธิ์นอก. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว JQ 1749.A79 ถ282บ 2564, ...
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูปที่เกี่ยวเนื่อง / ธีรยุทธ บุญมี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว HM 831 ธ641พ 2564, ...
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค / คณะผู้จัดทำ อิทธิพล เพ็ชรราม...[และคนอื่นๆ]. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 568 ข234 2562.
Global change 6 / วราภรณ์ สามโกเศศ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: AC 159 ว321ก 2563, ...
ธรรมดาแต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย = Out of the ordinary : female migrant workers from Myanmar and their transnational lives in Thailand / บรรณาธิการ มรกต ไมยเออร์, วิมลสิริ เหมทานนท์ และ ภัทราภรณ์ ภูบาล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: English
Publication details: นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
Other title:
 • Out of the ordinary : female migrant workers from Myanmar and their transnational lives in Thailand
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ASEAN HD 6305.B93 ธ331 2560.
สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน - สหภาพยุโรป - เอเชีย / มรกต ไมยเออร์, ภัทราภรณ์ ภูบาล, สิทธิพร เนตรนิยม บรรณาธิการ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Other title:
 • สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน - สหภาพยุโรป - เอเชีย
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ASEAN HM 1271 ส734 2561, ...
ทำไมเราไม่ฟังกัน สิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟัง / ผู้เขียน, Kate Murphy ; ผู้แปล, ไอริสา ชั้นศิริ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Language: Thai Original language: English
Publication details: สำนักพิมพ์: แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 323.L5 ม813ท 2563.
พลังแห่งความเคยชิน = The power of habit / Charles Duhigg ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร. by
Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2]
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, ม.ป.พ
Other title:
 • The power of habit.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 335 ด812พ.
เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ / ผู้เขียน คะบะซะวะ ชิอง ; ผู้แปล ปาวัน การสมใจ. by
Language: Thai Original language: Japanese
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563
Online access:
Availability: Not available: National Assembly Library of Thailand: Checked out (1).
Failed It ! เฟลอีก ! / อีรก เคสเซลส์ เขียน, ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 408 ค783ฟ 2563.
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก! / ผู้เขียน, Dan Ariely ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์. by
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563
Other title:
 • Amazing Decisions : the illustrated guide to improving business deals and family meals.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 448 อ663ศ 2563.
วิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาด / ซาซากิ โชโกะ เขียน ; ธนัญ พลแสน แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: jpa
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BF 481 ซ213ว 2563, ...
เรื่องแบบนี้คนเก่ง ๆ เขารับมือกันแบบไหน / อุเอะดะ จุนจิ, เขียน ; หนึ่งฤทัย โอภาศกุล, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: Japanese
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 481 อ867ร 2563.
The emotional man มนุษย์อารมณ์ / ณัฐวุฒิ เผ่าทวี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Language: Thai
Publication details: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 531 ณ361ด 2563.
การสื่อสารระหว่างบุคคล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ขนิษฐา จิตแสง. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.C45 ข226ก 2563.
Disneyland ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรัก / ซากุราอิ เอริโกะ, เขียน ; ภัทรวรรณ ศรประพันธ์, แปล. by
Language: Thai Original language: Japanese
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.C45 อ913ด 2563 .
คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่ / ผู้เขียน Richard Newton ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์. by
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563
Other title:
 • The Little Book of Thinking
 • The little book of thinking big : aim higher and go further than you ever thought possible
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.S8 น672ค 2563.
คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง / สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิทองเนื้อเก้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 641 ส756ค 2563.
การพัฒนาบุคลิกภาพ / กิจจา บานชื่น. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 698 ก637ก 2559.
พลังเงียบ = Power of quiet / ผู้เขียน, Du Zijian ; ผู้แปล, อารีวรรณ วิริยะ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Language: Thai Original language: chi
Publication details: นนทบุรี : วารา, 2561
Other title:
 • พลังเงียบ ปลุกพลังเงียบที่หลับใหลให้ตื่นขึ้นมาผลักดันตนเองให้ก้าวหน้า.
 • Power of quiet.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 698.35.I59 ต661พ 2561.
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของมนุษย์ใต้เผด็จการ = Personal responsibility under dictatorship / ฮันนาห์ อาเรนท์ เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และวศินี พบูประภาพ, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2563
Other title:
 • Personal responsibility under dictatorship.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BJ 1451 อ664ค 2563.
Honjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง / ฟรานซี่ ฮีลลีย์ และ คริสตัล ทาอิ เขียน ; เขมลักษณ์ ดีประวัติ แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564
Other title:
 • Honjok : the art of living alone.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BJ 1499.S65 ฮ467ฮ 2564.
รวมบทความพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / วินัย ผลเจริญ. by
Edition: พิมพครั้งที่ 1
Publication details: มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 4570.S7 ว621พ 2562.
โฮโมดีอุส : ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ = Homo Deus : a brief history of tomorrow / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนามัยสถิต, แปล. by
Language: Thai Original language: English
Publication details: ยิปซี กรุ๊ป, กรุงเทพฯ : 2562
Other title:
 • Homo Deus : a brief history of tomorrow
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CB 428 ฮ865ฮ 2562.
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th