National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดทั่วไป 19-02-64

This list contains 10 titles

| Select titles to:
ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: เปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาส / สมชัย จิตสุชน.

by สมชัย จิตสุชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563Other title: รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 168 กันยายน 2563..Availability: Items available for loan: Call number: HM 821 ส238ค 2563 (1).
การดำเนินยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิช และคณะ ; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563Other title: รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 167 สิงหาคม 2563..Availability: Items available for loan: Call number: DS 575.5.J3 ส232ก 2563 (1).
สานด้ายเป็นลายศิลป์ / พันธุมดี เกตะวันดีล, เปรม สวนสมุทร, รัชนีกร รัชตกรตระกูล, ยาภา ลิ่วเจริญชัย.

by พันธุมดี เกตะวันดี | เปรม สวนสมุทร | รัชนีกร รัชตกรตระกูล | ยาภา ลิ่วเจริญชัย | กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: thaeng Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: Call number: NK 8878.7 พ572ส 2562 (2).
การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง ; บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, วรภัทร จิตรไพศาลศรี.

by อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ | สกุลกานต์ สิมลา | สุรศักดิ์ บุญแต่ง | สมพร อิศวิลานนท์ | ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ | วรภัทร จิตรไพศาลศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: SB 191.R5 อ373ก 2563 (2).
บอกรักษ์สูงเนิน : รวมบทความวิชาการและสารคดีในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ผู้เขียน, ภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์... [และคนอื่นๆ].

by ภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563Availability: Items available for loan: Call number: HE 3928.55.Z95N63 ภ432บ 2563 (1).
ขีดความสามารถของภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 170 พฤศจิกายน 2563) / ผู้สรุป กิตติพัฒน์ บัวอุบล ; บรรณาธิการบริหาร จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ; วัฒนา กาญจนานิจ.

by กิตติพัฒน์ บัวอุบล | จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | วัฒนา กาญจนานิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563Availability: Items available for loan: Call number: JQ 1746.Z13R4 ก674ข 2563 (1).
รัฐและระบบราชการไทยกับความท้าทายข้างหน้าของประเทศ (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 169 ตุลาคม 2563) / ผู้สรุป กิตติพัฒน์ บัวอุบล ; บรรณาธิการบริหาร จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ; กองบรรณาธิการ วัฒนา กาญจนานิจ.

by กิตติพัฒน์ บัวอุบล | จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | วัฒนา กาญจนานิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563Availability: Items available for loan: Call number: JQ 1746.Z13R4 ก674ร 2563 (1).
ระบบราชการในฐานะระบบปฏิบัติการประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 171 ธันวาคม 2563) / ผู้สรุป ศุภชัย สมผล, สมิทธิ์ กาญจนาพาสน์ ; บรรณาธิการบริหาร จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ; กองบรรณาธิการ วัฒนา กาญจนานิจ.

by ศุภชัย สมผล | จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | วัฒนา กาญจนานิจ | สมิทธิ์ กาญจนาพาสน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563Availability: Items available for loan: Call number: JQ 1745.Z13R4 ศ684ร 2563 (1).
แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: DS 586 ภ671น 2563 (3).
ทะเลสาบสงขลา ในกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง : จากบก ลงเล ก่อนเห...สู่เมือง 9 ทศวรรษ ชีวิตและงาน ชูชาติ จำนง / ข้อเขียนและบรรณาธิการภาพ, สง่า ลือชาพัฒนพร.

by สง่า ลือชาพัฒนพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563Availability: Items available for loan: Call number: DS 589.S6 ส153ท 2563 (2).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th