National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดทั่วไป 10-08-63

This list contains 36 titles

ความคิดชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประวัติและพัฒนาการ / เจิ้ง เฉียน. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Language: Thai Original language: Chinese
Publication details: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562
Other title:
  • เล่ม 2 ความคิดชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประวัติและพัฒนาการ.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: JQ 1519.A5 จ758ค 2562.
เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย : แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ / ชูศรี วงศ์รัตนะ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Publication details: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: H 62.A9 ช685ท 2560.
จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย / สมชาย ณ นครพนม และ พัชรินทร์ ศุขประมูล บรรณาธิการ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: thaeng
Publication details: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561
Other title:
  • From village to early state : the transformation of culture in our land.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: GN 855.T45 จ291 2561.
ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ / โดย Mentalist Daigo ; แปลโดย ธมกร ศรีกิจกุล. [electronic resource] by
Publication details: กรุงเทพฯ : เชนจ์พลัส, 2562
Online access:
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1).
Global change 6 / วราภรณ์ สามโกเศศ. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: AC 159 ว321ก 2563, ...
บุคคลสำคัญในอาเซียน / สุภกฤษ์ บุญทอง. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ASEAN DS 524.2 ส833บ 2561.
เดินสู่อิสรภาพ / ประมวล เพ็งจันทร์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BD 435 ป349ด 2561.
ต้องโต 100 เท่า เปลี่ยนคนต้นทุนต่ำ คนธรรมดาเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยการเผาทางถอย / พรพรรณ ประเพณี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : ซี แอน์ด เอ็น บุ๊ค, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.S8 พ247ต 2563.
วิธีพูดกับคนเพื่อรับมือหรือโต้กลับ ทุกสถานการณ์พูดและไม่ให้เสียเปรียบหรือตกเป็นรองใครโดยใช้ศิลปะ "ทังก์ฟู" / เขียนโดย แซม ฮอร์น ; แปลและเรียบเรียงโดย เสถียร เทศทอง และ อมรวรรณ เทศทอง. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Language: Thai Original language: English
Publication details: นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BF 637.V47 ฮ168ว 2562, ...
กลยุทธ์ (ก่อน) โน้มน้าวใจ Pre-suasion / ผู้เขียน Robert Cialdini ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร. by
Language: Thai Original language: English
Publication details: [กรุงเทพฯ] : วีเลิร์น, [2562]
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 774 ช526ก.
เหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่ 20 เล่ม 2 (1921-1940) / พรหมพร พิชชานันท์ เรียบเรียง. by
Publication details: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุุ๊คส์, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: D 421 พ291ห 2562 ล.2.
เหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่ 20 เล่ม 5 (1981-2000) / พรหมพร พิชชานันท์ เรียบเรียง. by
Publication details: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: D 421 พ291ห 2563 ล.5.
พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 กับประโยชน์สุขของคนไทย / จัดทำโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
Other title:
  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เรื่อง พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 กับประโยชน์สุขของคนไทย : อภิปรายความผ่านพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริ
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 586 ม361พ 2560, ...
สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 587 ส886 2562.
ฮิลลารี คลินตัน : หญิงมั่นเกินร้อย / ดวงใจ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: E 887.C55 ด164ช 2551.
นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ / บรรณาธิการ สมชาย ณ นครพนม, พัชรินทร์ ศุขประมูล, เด่นดาว ศิลปานนท์. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Language: thaeng
Publication details: นครปฐม : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. 2562
Other title:
  • Glorious Thai Kingdoms since 13th century
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: GN 855.T45 น122 2562.
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. by
Publication details: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: H 62.A13 พ654น 2559.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรสร้าง / วรรณดี สุทธินรากร. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Publication details: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556
Other title:
  • Action research : freedom and creativity-based research.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: H 62.A5 ว246ก 2562.
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินดา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: H 62.5.T5 ว651ก 2561.
เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต / นิพิฐ วงศ์ปัญญา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
Other title:
  • Dynamic Macroeconomics
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HB 180 น619ศ 2562, ...
การจัดทำแผนกกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ / โดย อัจฉรา จันทร์ฉาย, ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ. by
Edition: พิมพ์ครั้ง 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HD 30.28 อ499ก 2562.
การสร้างสรรค์นวัตการ : ศักยภาพการแข่งขันสู่โลกอนาคต / ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์. by
Publication details: กรุงเทพฯ : Pluspress, 2550
Other title:
  • การสร้างสรรค์นวัตการ เพื่อศักยภาพการแข่งขันสู่โลกอนาคต
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HD 45 ช851ก 2550.
การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ / รวี ลงกานี. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HD 69.P75 ร168ก 2563.
Line official account handbook คู่มือทำธุรกิจบนไลน์-ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจโต / มัณฑิตา จินดา. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Publication details: กรุงเทพฯ : ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HF 5415.1265 ม329ล 2563.
Excel Power Up! : เพิ่มพลังการใช้ Excel ของคุณด้วย Power Query / ศิระ เอกบุตร. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Publication details: กรุงเทพฯ : เทพเอ็กเซล, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: HF 5548.4.M523 ศ441อ 2562.
 <<  <  1  2    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th