National Assembly Library of Thailand

Refine your search

Your search returned 20 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : วชิรินทร์สาส์นการพิมพ์, 2527
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 32 ว545ก 2527.

กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KT 201 ว545ก 2539.

กฎหมายสนุก สนุก / วิชา มหาคุณ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 33 ว545ก 2557.

กฎหมายสบาย สบาย / วิชา มหาคุณ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : ดวงแสตมป์, 2538
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 32 ว545ก 2538.

การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย / วิชา มหาคุณ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 1 ว545ก 2522.

การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Legal reasoning / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: KC 1 ว545ก 2557, ...

การตีความกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร,วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสืบทอดตำราครูทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะนิติศาสตร์, 2548
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 22 ธ515ก 2548.

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างเครือข่าย-การส่งต่อ-การติดตามและประเมินผล เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม / วิชา มหาคุณ by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: HV 5840.T5 ว545ก 2551, ...

คดีตัวอย่าง / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: KB 21 ว545ค 2551, ...

คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2544
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KT 203 ว545ค 2544, ...

คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KT 203 ว545ค 2551.

คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2553
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KT 203 ว545ค 2553.

คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KT 203 ว545ค 2557, ...

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KT 203 ว545ค 2552.

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเรื่อง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่1
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KT 203 ว545ค 2550, ...

จริยธรรม ธรรมาภิบาลและกฎหมาย : รวมบทความวิชาการนิติศาสตร์ / วิชา มหาคุณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว, มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ, มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา, 2556
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 43 ว545จ 2556.

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย / วิชา มหาคุณ และคณะ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
Other title:
  • รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัย จริยธรรมในวิชาชีพ.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ว BJ 1725 ว545จ 2556, ...

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย = Ethics of the legal profession / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ]. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Other title:
  • Ethics of the legal profession.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: KU 102 ว545จ 2558, ...

Pages
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th