National Assembly Library of Thailand

นันทวัฒนาจาริยวันทา : รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / วรรณภา ติระสังขะ, บรรณาธิการ.

Contributor(s): วรรณภา ติระสังขะMaterial type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Notes: Contents : "อาจริย" / ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์, ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. -- "ราษฎรสามัญผู้ที่ควรแก่การยกย่องนับถือ" / กษิดิศ อนันนทนาธร : ขำพงศ์หิรัญ. -- กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา / ชาญชัย แสวงศักดิ์. -- มองโลก...มองไทย / ชำนาญ จันทร์เรือง. -- คุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย-รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองที่ดี-ยุติธรรม / เชาวนะ ไตรมาศ. -- เมื่อไมเคิล วอลเซอร์ ต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันกับเพลโต / ไชยันต์ ไชยพร. -- Political equality, liberalism and freedom of speech in elections / ณรงค์เดช สรุโฆษิต. -- สภาวะสมัยใหม่ รัฐ และกฎแบบพระผู้เป็นเจ้าของเอกเทวนิยม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา. -- ศาสตร์พระราชาที่ว่าด้วยหลักรัฐศาสตร์กับการใช้อำนาจขององค์กรศาลภายใต้หลักนิติธรรม / นพดล เฮงเจริญ. -- การใช้เสรีภาพในทางประชาธิปไตยกับอำนาจรัฐ / บรรเจิด สิงคะเนติ. -- การตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ / ปกรณ์ นิลประพันธ์. -- หลักกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมาย / ประสาท พงษ์สุวรรณ. -- อำนาจตำรวจทางปกครอง / มานพ พรหมชนะ. -- การศึกษาเปรียบเทียบระบบอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายไทย : ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของการพิจารณาอุทธรณ์และการฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง / มานิตย์ วงศ์เสรี. -- รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบต่างประเทศ เรื่อง คณะรัฐมนตรีและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรอิสระและโดยประชาชน / มานิตย์ จุมปา. -- การพิจารณาทางปกครองและการพิจารณาคดีตามระบบไต่สวน / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. -- รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสและความท้าทายต่อประเทศไทย / วรรณภา ติระสังขะ. -- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่ในประเทศไทย / ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. -- The responsibility of internet service provider in Thailand : a discussion focusing on the "right to privacy" / ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์. -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับบทบัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์. -- มายาคติในอุดมศึกษาไทย / สุรพล นิติไกรพจน์. -- ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / อานนท์ มาเม้า. -- การเลือกตั้ง : ดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย / เอกบุญ วงษ์ปัญญา. -- บทส่งท้าย ตัวตน ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / ธนกร วงษ์ปัญญา. -- ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์.Description: 810 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซมSubject(s): กฎหมาย -- รวมเรื่อง | รัฐธรรมนูญ | การชุมนุมสาธารณะ
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่หมวดกฎหมาย 01-02-62 | หมวดหนังสือกฎหมาย
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 2.0 (1 votes)
Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand
Law Book collection KC 42 น424 2561 (Browse shelf) ฉ.1 Available 3961209089
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand
Law Book collection KC 42 น424 2561 (Browse shelf) ฉ.2 Available 3961209090
Total holds: 0

Contents :
"อาจริย" / ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์, ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. -- "ราษฎรสามัญผู้ที่ควรแก่การยกย่องนับถือ" / กษิดิศ อนันนทนาธร : ขำพงศ์หิรัญ. -- กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา / ชาญชัย แสวงศักดิ์. -- มองโลก...มองไทย / ชำนาญ จันทร์เรือง. -- คุณค่าและความดีงามในรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย-รัฐ-ผู้ปกครองและการเมืองการปกครองที่ดี-ยุติธรรม / เชาวนะ ไตรมาศ. -- เมื่อไมเคิล วอลเซอร์ ต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันกับเพลโต / ไชยันต์ ไชยพร. -- Political equality, liberalism and freedom of speech in elections / ณรงค์เดช สรุโฆษิต. -- สภาวะสมัยใหม่ รัฐ และกฎแบบพระผู้เป็นเจ้าของเอกเทวนิยม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา. -- ศาสตร์พระราชาที่ว่าด้วยหลักรัฐศาสตร์กับการใช้อำนาจขององค์กรศาลภายใต้หลักนิติธรรม / นพดล เฮงเจริญ. -- การใช้เสรีภาพในทางประชาธิปไตยกับอำนาจรัฐ / บรรเจิด สิงคะเนติ. -- การตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ / ปกรณ์ นิลประพันธ์. -- หลักกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมาย / ประสาท พงษ์สุวรรณ. -- อำนาจตำรวจทางปกครอง / มานพ พรหมชนะ. -- การศึกษาเปรียบเทียบระบบอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายไทย : ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของการพิจารณาอุทธรณ์และการฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง / มานิตย์ วงศ์เสรี. -- รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบต่างประเทศ เรื่อง คณะรัฐมนตรีและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรอิสระและโดยประชาชน / มานิตย์ จุมปา. -- การพิจารณาทางปกครองและการพิจารณาคดีตามระบบไต่สวน / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. -- รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสและความท้าทายต่อประเทศไทย / วรรณภา ติระสังขะ. -- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่ในประเทศไทย / ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. -- The responsibility of internet service provider in Thailand : a discussion focusing on the "right to privacy" / ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์. -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับบทบัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์. -- มายาคติในอุดมศึกษาไทย / สุรพล นิติไกรพจน์. -- ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / อานนท์ มาเม้า. -- การเลือกตั้ง : ดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย / เอกบุญ วงษ์ปัญญา. -- บทส่งท้าย ตัวตน ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / ธนกร วงษ์ปัญญา. -- ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th