National Assembly Library of Thailand

เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี.

By: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณMaterial type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2559Description: 30 หน้า : ตาราง ; 29 ซมSubject(s): งบประมาณ -- ไทย -- 2560 | หนี้ -- นโยบายของรัฐ | รัฐวิสาหกิจ | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Government Publication Government Publication National Assembly Library of Thailand
Government Publications collection นร 07 3.5 352.4 2560 (Browse shelf) ฉ.1 Available 3961205797
Total holds: 0
Collection: Government Publications collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
นร 07 3.5 352.4 2558 ฉ.4 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ / นร 07 3.5 352.4 2558 ฉ.5 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน / นร 07 3.5 352.4 2558 ฉ.6 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คำอธิบายรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสงบประมาณรายจ่าย / นร 07 3.5 352.4 2560 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 / นร 07 3.5 352.4 2560 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 2 : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ต่อ) - พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ รวม 3 กลุ่ม - พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก / นร 07 3.5 352.4 2560 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 4 : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ต่อ) -พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวม 4 กลุ่ม - กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน, แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง - กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน, รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง / นร 07 3.5 352.4 2560 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 3 : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ต่อ) - พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 5 กลุ่ม /

There are no comments on this title.

to post a comment.
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th