National Assembly Library of Thailand
Local cover image
Local cover image
Amazon cover image
Image from Amazon.com

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking / ประจักษ์ ปฏิทัศน์.

By: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.Description: 290 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซมISBN:
  • 9786164859180
Other title:
  • Systematic and creative thinking
Subject(s): LOC classification:
  • BF 408 ป222ก 2565
Partial contents:
ทฤษฎีระบบ -- ความนำ -- นิยามศัพท์ -- ความเป็นมาของการศึกษาระบบ -- ทฤษฎีระบบ -- การคิดอย่างเป็นระบบ -- การคิดอย่งเป็นระบบในมุมมองด้านจิตวิทยา -- สรุปท้ายบท -- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 -- เอกสารอ้างอิงประจำบทที่ 1 -- ระบบร่างกาย สมอง และการรับรู้ -- ความนำ -- ระบบร่างกาย -- ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ -- การปรับตัวในระบบร่างกายมนุษย์ -- สมอง -- เซลล์ประสาท -- ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท -- การจำแนกประเภทของเซลล์ประสาท -- ระบบประสาท -- ระบบประสาทส่วนกลาง -- สมองส่วนกลาง -- สมองส่วนหลัง -- ระบบประสาทส่วนปลาย -- การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา -- การรับรู้ -- จิตวิทยาการรับรู้ -- กระบวนการทางจิตวิทยาด้านการรับรู้ -- อวัยวะรับรู้ความรู้สึก -- การรับรู้เนื่องจากประสบการณ์ -- การเตรียมการรับรู้ -- ความคงทีในการรับรู้ -- การเลือกรับรู้ -- สรุปท้ายบท -- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 เอกสารอ้างอิงประจำบทที่ 2 -- ระบบการเรียนรู้ -- ความนำ -- การเรียนรู้ -- ประวัติของการศึกษาการเรียนรู้ -- การจัดระดับขั้นของเป้าหมายการเรียนรู้ -- องค์ประกอบทางจิตวิทยาของพฤติกรรมการเรียนรู้ -- กระบวนการเรียนรู้ -- ทฤฏฎีการเรียนรู้ -- อุปสรรคของการเรียนรู้ -- การถ่ายโยงและลักษณะของถ่ายโยงการเรียนรู้ -- ระบบความจำ -- การจำแนกประเภทของระบบความจำ -- การทดสอบความสามารถในการจำ -- กระบวนการและกลไกของการจำ -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจำ -- วิธีการพัฒนาความสามารถในการจำด้วยเทคนิคต่าง ๆ -- เครื่องมือช่วยจำ -- ศักยภาพของสมองในการจำ -- การลืม -- ระบบการคิด -- การศึกษาการคิดของมนุษย์ -- ความหมายของการคิด -- พฤติกรรมการคิด -- ลักษณะความเป็นระบบของการคิด -- เครื่องมือทางการคิด -- การเกิดรูปแบบทางการคิด -- การจำแนกประเภทของการคิด -- การคิดรวบยอด --ทักษะทางการคิด -- การสร้างรูปแบบทางการคิด -- สาเหตุของการเกิดรูปแบบทางการคิด -- มุมมองทางการคิด -- การทำหน้าที่คิดโดยสมองซีกซ้ายและซีกขวา -- การคิดเชิงวิเคราะห์ -- ความคิดสร้างสรรค์ -- ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ -- การจำแนกประเภทของความคิดสร้างสรรค์ -- ปัจจัยที่ทำให้เกิกความคิดสร้างสรรค์ -- ความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ -- ประวัติของการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ -- ปัจจัยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ -- จิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในช่วงศตวรรษที่ 20 -- การประเมินความคิดสร้างสรรค์ -- พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม -- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ -- เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบซินเนคติคส์.
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่ เดือนเมษายน 2567
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
General Book General Book National Assembly Library of Thailand General Book collection General Book shelves BF 408 ป222ก 2565 (Browse shelf(Opens below)) Available 3961222608
Total holds: 0

ทฤษฎีระบบ -- ความนำ -- นิยามศัพท์ -- ความเป็นมาของการศึกษาระบบ -- ทฤษฎีระบบ -- การคิดอย่างเป็นระบบ -- การคิดอย่งเป็นระบบในมุมมองด้านจิตวิทยา -- สรุปท้ายบท -- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 -- เอกสารอ้างอิงประจำบทที่ 1 -- ระบบร่างกาย สมอง และการรับรู้ -- ความนำ -- ระบบร่างกาย -- ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ -- การปรับตัวในระบบร่างกายมนุษย์ -- สมอง -- เซลล์ประสาท -- ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท -- การจำแนกประเภทของเซลล์ประสาท -- ระบบประสาท -- ระบบประสาทส่วนกลาง -- สมองส่วนกลาง -- สมองส่วนหลัง -- ระบบประสาทส่วนปลาย -- การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา -- การรับรู้ -- จิตวิทยาการรับรู้ -- กระบวนการทางจิตวิทยาด้านการรับรู้ -- อวัยวะรับรู้ความรู้สึก -- การรับรู้เนื่องจากประสบการณ์ -- การเตรียมการรับรู้ -- ความคงทีในการรับรู้ -- การเลือกรับรู้ -- สรุปท้ายบท -- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 เอกสารอ้างอิงประจำบทที่ 2 -- ระบบการเรียนรู้ -- ความนำ -- การเรียนรู้ -- ประวัติของการศึกษาการเรียนรู้ -- การจัดระดับขั้นของเป้าหมายการเรียนรู้ -- องค์ประกอบทางจิตวิทยาของพฤติกรรมการเรียนรู้ -- กระบวนการเรียนรู้ -- ทฤฏฎีการเรียนรู้ -- อุปสรรคของการเรียนรู้ -- การถ่ายโยงและลักษณะของถ่ายโยงการเรียนรู้ -- ระบบความจำ -- การจำแนกประเภทของระบบความจำ -- การทดสอบความสามารถในการจำ -- กระบวนการและกลไกของการจำ -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจำ -- วิธีการพัฒนาความสามารถในการจำด้วยเทคนิคต่าง ๆ -- เครื่องมือช่วยจำ -- ศักยภาพของสมองในการจำ -- การลืม -- ระบบการคิด -- การศึกษาการคิดของมนุษย์ -- ความหมายของการคิด -- พฤติกรรมการคิด -- ลักษณะความเป็นระบบของการคิด -- เครื่องมือทางการคิด -- การเกิดรูปแบบทางการคิด -- การจำแนกประเภทของการคิด -- การคิดรวบยอด --ทักษะทางการคิด -- การสร้างรูปแบบทางการคิด -- สาเหตุของการเกิดรูปแบบทางการคิด -- มุมมองทางการคิด -- การทำหน้าที่คิดโดยสมองซีกซ้ายและซีกขวา -- การคิดเชิงวิเคราะห์ -- ความคิดสร้างสรรค์ -- ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ -- การจำแนกประเภทของความคิดสร้างสรรค์ -- ปัจจัยที่ทำให้เกิกความคิดสร้างสรรค์ -- ความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ -- ประวัติของการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ -- ปัจจัยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ -- จิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในช่วงศตวรรษที่ 20 -- การประเมินความคิดสร้างสรรค์ -- พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม -- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ -- เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบซินเนคติคส์.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th