National Assembly Library of Thailand
Local cover image
Local cover image

รวมกฎหมายรัฐสภา / กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

By: Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 532 หน้า ; 21 ซมSubject(s):
Table of contents:
1. พระราชบัญญัติ -- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 -- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 -- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2554 -- 2. กฎ ก.ร. -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2554 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง พ.ศ. 2554 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2554 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบการกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2555 -- กฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2555 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2555 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกรณีมีมลทินหรือมัวหมองและกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือดวามผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล พ.ศ. 2556 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ -- กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. 2556 -- กฎ ก.ร. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2556 -- 3. ประกาศรัฐสภา -- ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 -- ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พ.ศ. 2554 -- ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554 -- ประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 -- ประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ดำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2556 -- 4. ระเบียบรัฐสภา -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2554 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2554 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. 2554 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2557 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2557 -- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2557 -- 5. ประกาศ ก.ร. -- ประกาศ ก.ร. เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2556 -- ประกาศ ก.ร. เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา -- 6. ระเบียบ ก.ร. -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาอกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 -- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2555 ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา.
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่ หมวดกฎหมาย 2567
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
Parliamentary Publication Parliamentary Publication National Assembly Library of Thailand Law Book collection Law Book shelves KD 213 ส226ร 2557 (Browse shelf(Opens below)) Available 3961222126
Total holds: 0

1. พระราชบัญญัติ --
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 --
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 --
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 --
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2554 --
2. กฎ ก.ร. --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2554 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง พ.ศ. 2554 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2554 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบการกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2555 --
กฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2555 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2555 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกรณีมีมลทินหรือมัวหมองและกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือดวามผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุก
โดยคำสั่งของศาล พ.ศ. 2556 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ --
กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. 2556 --
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2556 --
3. ประกาศรัฐสภา --
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 --
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พ.ศ. 2554 --
ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554 --
ประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 --
ประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ดำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2556 --
4. ระเบียบรัฐสภา --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2554 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2554 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. 2554 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2557 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2557 --
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2557 --
5. ประกาศ ก.ร. --
ประกาศ ก.ร. เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2556 --
ประกาศ ก.ร. เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา --
6. ระเบียบ ก.ร. --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2554 --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาอกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 --
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2555 ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th