National Assembly Library of Thailand
Local cover image
Local cover image
Amazon cover image
Image from Amazon.com

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Contributor(s): Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565.Description: 444 หน้า ; 26 ซมISBN:
  • 9786165811224
Subject(s):
Table of contents:
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาค 1 ทั่วไป ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์คำศัพท์ ลักษณะ 2 ศาล ลักษณะ 3 คู่ความ ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 2 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา ลักษณะ 1 อุทธรณ์ ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หมวด 1 ทั่วไป หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน หมวด 3 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง หมวด การบังคับในกรณีที่ให้ขับไล่ หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน หมวดที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา หมวด 8 การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535) -- ดฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2563 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยบวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 --ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 --พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2563 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 อก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -- ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง.
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่ เดือนกันยายน 2565
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 4.0 (1 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand Law Book collection Law Book shelves KT 62 ป352 2565 (Browse shelf(Opens below)) ฉ.1 Available 3961213083
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand Law Book collection Law Book shelves KT 62 ป352 2565 (Browse shelf(Opens below)) ฉ.2 Available 3961213084
Total holds: 0

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาค 1 ทั่วไป ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์คำศัพท์ ลักษณะ 2 ศาล ลักษณะ 3 คู่ความ ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 2 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา ลักษณะ 1 อุทธรณ์ ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หมวด 1 ทั่วไป หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน หมวด 3 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง หมวด การบังคับในกรณีที่ให้ขับไล่ หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน หมวดที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา หมวด 8 การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502) -- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535) -- ดฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2563 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 -- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยบวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 --ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 --พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2563 -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 อก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 -- ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th