National Assembly Library of Thailand

50 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน /

ชาธร สิทธิเคหภาค

50 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน / ชาธร สิทธิเคหภาค และศิริศิน สารมานิตย์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2556. - 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

1. Myanmar : มหาเจดีย์ชเวดากอง นครย่างกุ้ง ที่สุดแห่งเจดีย์ทองเมียนมาร์ -- ทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม อู่อารยธรรมแห่งเมียนมาร์ -- พระธาตุอินทร์แขวน รัฐมอญ ก้อนศิลาแห่งพระอินทร์ -- ทะเลสาบอินเล รัฐฉาน วิถีบนท้องน้ำของชาวอินทา -- พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ กลิ่นอายอดีตราชธานีแห่งสุดท้าย -- 2. Cambodia : นครวัด เมืองเสียมราฐ มหานครแห่งตำนานขอมโบราณ -- นครธม เมืองเสียมราฐ รอยยิ้มแห่งบายน -- ปราสาทตาพรหม เมืองเสียมราฐ อลังการธรรมชาติสร้าง -- บันทายสรี เมืองเสียมราฐ อัญมณีแห่งศิลปะเขมร -- โตนเลสาบ เมืองเสียมราฐ สายนทีแห่งชีวิต -- 3. Laos : พระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ ศูนย์รวมหัวใจและศรัทธาชาวลาว -- ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์ อนุสรณ์สถานสดุดีวีรชน -- หลวงพระบาง นครโบราณศูนย์กลางอาณาจักรล้านช้าง -- น้ำตกคอนพะเพ็ง แขวงจำปาสัก ไนแองการาแห่งเอเชีย -- วังเวียง มหัศจรรย์เขาหินปูนเมืองลาว -- 4. Vietnam : ย่านเมืองเก่า เมืองฮานอย ประวัติศาสตร์ ความทรงจำ และชอปปิ้ง -- ทะเลทรายมุยเน่ มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งเวียดนามใต้ -- ซาปา สีสันแห่งม้งดอกไม้ และทุ่งนาขั้นบันได -- ฮาลองเบย์ อ่าวหินปูนแห่งมังกรร่อนลง -- เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 เมืองทรงเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง -- 5. Indonesia บูโรพุทโธ เกาะชวา อัศจรรย์แห่งพุทธศิลป์บนภูสูง -- ปราสาทปรามบานัน เกาะชวา หมู่ปรางค์ศักดิ์สิทธิ์แห่งฮินดูชน -- วัดเบซากิห์ เกาะบาหลี มารดาแห่งอารามทั้งปวง -- ภูเขาไฟโบรโม เกาะชวา ลมหายใจแห่งเกาะชวา -- ภูเขาไฟอีเจน เกาะชวา ทะเลสาบสีมรกตกลางปล่องภูเขาไฟยักษ์ -- 6. Philippines : แหล่งดำน้ำมินดาเนา ผจญภัยใต้โลกสีคราม -- เมืองบาเกียว เสน่ห์เมืองเหนือแดนตากาล็อก -- มะนิลา เมืองหลวงเก่าเล่าเรื่องอดีต -- ปาลาวัน สวรรค์ของคนรักทะเล -- เกาะบอราคาย world best Island -- 7. Malaysia : เปโตรนาส กัวลากัมเปอร์ ตึกแฝดสูงที่สุดในโลก -- ปุตราจายา รัฐสลังงอร์ เมืองหลวงใหม่แห่งอนาคต -- มัสยิดปุตรา เมืองปุตราจายา มัสยิดสีชมพู -- ย่านเมืองเก่า รัฐมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ -- Colours of Malaysia ล้านสีสันอันเป็นหนึ่งเดียวของมาเลเซีย -- 8. Singapore : Merlion สิงโตทะเลพ่นน้ำ -- Universal studio สตูดิโอมหาสนุกแห่งจินตนาการ -- Jurong bird park ตื่นตาอาณาจักรวิหคหลากสี -- Orchard shopping center สวรรค์ของนักชอป -- Esplanade โรงละครบนหาดทราย -- 9. Brunei : บันดา เสรี เบกาวัน มหานครแห่งความร่ำร่วย -- Jame Ar' Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดทองคำแห่งสุลต่าน -- Omar Ali Saifuddien Mosque ทัชมาฮาลน้อยแห่งบรูไน -- Kampong Ayer หมู่บ้านลอยน้ำ -- 10. Thailand : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มหาอารามแห่งรัตนโกสินทร์ -- เชียงใหม่ แอ่วเหนือล้านนา อาณาจักรแห่งวัฒนธรรม -- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่ามรดกโลก บ้านของสรรพชีวิต -- บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก -- หมู่เกาะทะเลตรัง มหัศจรรย์แห่งโลกสีคราม -- เมืองเก่าอยุธยา อดีตราชธานีอโยธยาศรีรามเทพนคร.

9786165360906


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

DS 522.6 / ช519ห 2556
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th